Contactgegevens

Bernadette Beunders, geestelijk verzorger De Trans Noord en Vanboeijen Assen
kantoor bij De Trans, Nooitgedacht
tel: 0610369003 / 0592247498
e-mail: bbeunders@detrans.nl; bernadette.beunders@vanboeijen.nl

Ingrid van de Peppel, geestelijk verzorger Vanboeijen en Promens Care Noord en Midden
kantoor in De Duif, Assen
tel: 0683658126 / 0592305454
e-mail: ingrid.vandepeppel@vanboeijen.nl;  I.vandePeppel@promens-care.nl

Bram Riepma, geestelijk verzorger Vanboeijen, De Trans Zuid en Promens Care Zuid-Oost
tevens teamleider geestelijke verzorging
kantoor in De Duif, Assen
tel: 0620009658 / 0592305454
e-mail: bram.riepma@vanboeijen.nl; briepma@detrans.nl; B.Riepma@promens-care.nl

Kees Stroop, geestelijk verzorger Vanboeijen en Promens Care Zuid-West
kantoor in Het Erf, Meppel
tel: 0522236117 bgg 0592305454
e-mail: kees.stroop@vanboeijen.nl; K.Stroop@promens-care.nl

In dringende situaties zijn de geestelijk verzorgers bereikbaar via het bereikbaarheidsnummer: 0613193570

Secretariaat geestelijke verzorging De Duif (kantoor in pastoraal-cultureel centrum De Duif):
Margreet Dassen, tel. 0592305450
e-mail: margreet.dassen@vanboeijen.nl of de.duif@vanboeijen.nl

Beheerder pastoraal-cultureel centrum De Duif
Hermanna Richters, tel. 06-43522031 / 0592305454
e-mail: hermanna.richters@vanboeijen.nl

Bezoekadres: pastoraal-cultureel centrum De Duif
Hendrik van Boeijenlaan 7
9404 LP ASSEN

Postadres:
Postbus 30014
9400 RA  ASSEN

De Duif – Geestelijke verzorging voor mensen met een beperking

Hartelijk welkom op de website van De Duif!

De Duif is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke, pyschiatrische of psychosociale beperking op het gebied van zingeving, levensvragen, ethische vragen en levensbeschouwing.
Tevens wordt begeleiding en toerusting geboden aan begeleiders, verwanten, maatjes, vrijwilligers en andere verwante dienstverlenende organisaties.
Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing.

De geestelijk verzorgers zijn werkzaam binnen de volgende instellingen: De Trans, Promens Care/Cosis en Vanboeijen. Het allergrootste deel van het werkgebied ligt in de hele provincie Drenthe, een heel klein deel in Groningen.