Agenda Assen

De Duif

Zondag 30 juni De Duif   10.15 uur viering met
voorganger Kees Stroop

In de zomermaanden zijn er geen zondagmiddagactiviteiten, gespreksgroepen e.d.

Zondag 7 juli De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Bram Riepma
m.m.v. koor Enchanté

Zondag 14 juli De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Kees Stroop
m.m.v. Kees Richters

Zondag 21 juli De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Bram Riepma
m.m.v. Gea Kikkers

Zondag 28 juli De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Ingrid van de Peppel
m.m.v. Kees Richters

Zondag 4 augustus De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Bram Riepma
m.m.v. Bert Grijpstra

Zondag 11 augustus De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Bram Riepma
m.m.v. Everlien Bruinsma

Zondag 18 augustus De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Ingrid van de Peppel
m.m.v. Bert Grijpstra

Zondag 25 augustus De Duif 10.15 uur Viering met voorganger Kees Stroop
m.m.v. Everlien Bruinsma


 

 

Agenda Meppel

Het Erfdeel

SFEERVIERINGEN IN MEPPEL 2019

Elke eerste zondagmiddag van de maand – met uitzondering van juli en augustus – begint er om twee uur een sfeerviering.
Deze viering is voor mensen met een verstandelijke beperking voor wie een gewone (morgen)viering te weinig of niet toegankelijk is.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te vieren.

De sfeervieringen worden gehouden in de kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2 te Meppel.

In een sfeerviering wordt geprobeerd zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken. Het gaat vooral om beleven. Muziek en zang spelen daarbij een belangrijke rol.

De sfeervieringen hebben een jaarthema.
In 2016 ging het over lijf en leden en in 2017 over relaties en emoties. In 2018 ging het over de natuur. Elk jaar worden de vier seizoenen gevierd.

De sfeervieringen worden voorbereid en uitgevoerd in de oecumenische geloofsgemeenschap Het Erfdeel in samenwerking met de geestelijk verzorger van Het Erf.

Jaarthema van de sfeervieringen in 2019:
nog niet ontvangen

 

Agenda Rolde

De Trans

Overzicht kerkdiensten 2019
Trans, Nooitgedacht
De diensten beginnen om 10.30 (uitgezonderd de kerstviering op 26 december)

Nog nader te bepalen.
26 december (kertsviering
om 14.00 uur)