Agenda Assen

De Duif

Zondag 10 februari De Duif 10.15 uur viering in de Duif m.m.v. koor Intermezzo
voorganger: Ingrid van de Peppel

De Duif 14.00 uur Zondagmiddagactiviteit (toegang € 2,-)
Miskend Talent komt optreden
Miskend talent is een muziekgroep uit Hijken en omgeving.
Hun repertoire is zeer divers. Ze zingen oude school- en luisterliedjes,
soms in het Drents, maar ook bekend meezingers.
Iedereen is van harte welkom: bewoners, familie, medewerkers, vrienden,
collega’s, belangstellenden en neem vooral ook (weer) de buren mee !!!

Zondag 17 februari De Duif 10.15 uur Oecumenische viering m.m.v. werkgroep B,
en Cantorij Vanboeijen
Voorganger: Bernadette Beunders

Zondag 24 februari De Duif 10.15 uur Viering m.m.v. Vredewoldsch Mannenkoor
Voorganger: Ingrid van de Peppel

 

Agenda Meppel

Het Erfdeel

SFEERVIERINGEN IN MEPPEL 2018

Elke eerste zondagmiddag van de maand – met uitzondering van juli en augustus – begint er om twee uur een sfeerviering.
Deze viering is voor mensen met een verstandelijke beperking voor wie een gewone (morgen)viering te weinig of niet toegankelijk is.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te vieren.

De sfeervieringen worden gehouden in de kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2 te Meppel.

In een sfeerviering wordt geprobeerd zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken. Het gaat vooral om beleven. Muziek en zang spelen daarbij een belangrijke rol.

De sfeervieringen hebben een jaarthema.
In 2016 ging het over lijf en leden en in 2017 over relaties en emoties. In 2018 gaat het over de natuur. Elk jaar worden de vier seizoenen gevierd.

De sfeervieringen worden voorbereid en uitgevoerd in de oecumenische geloofsgemeenschap Het Erfdeel in samenwerking met de geestelijk verzorger van Het Erf.

Jaarthema van de sfeervieringen in 2018: natuur.

7 januari licht en donker
4 februari water, winter
4 maart bloemen
8 april vogels, lente
6 mei vissen
3 juni zomer
2 september wilde dieren
7 oktober tamme dieren
4 november herfst
2 december mensen

 

Agenda Rolde

De Trans

Overzicht kerkdiensten 2018
Trans, Nooitgedacht
De diensten beginnen om 10.30 (uitgezonderd de kerstviering op 26 december)

28 januari,
25 februari
25 maart
29 april, idem
27 mei
24 juni,
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
26 december (kertsviering
om 14.00 uur)