Agenda Assen

De Duif

Zondag 26 mei De Duif 10.15 uur Viering m.m.v. koor Excelsior
Voorganger: Bram Riepma

In de zomermaanden zijn er geen zondagmiddagactiviteiten, gespreksgroepen e.d.

Zondag  2 juniDe Duif 10.15 uur viering
voorganger Bram Riepma

Zondag  9 juni De Duif 10.15 uur viering Pinksteren
m.m.v. Cantorij Vanboeijen
voorganger Kees Stroop

Zondag 16 juniDe Duif  m.m.v.
werkgroep P en koor Laudate
voorganger Ingrid van de Peppel

Zondag 23 juniDe Duif 10.15 uur viering
voorganger Bernadette Beunders

Zondag 30 juniDe Duif   10.15 uur viering met
voorganger Kees Stroop

 

 

Agenda Meppel

Het Erfdeel

SFEERVIERINGEN IN MEPPEL 2019

Elke eerste zondagmiddag van de maand – met uitzondering van juli en augustus – begint er om twee uur een sfeerviering.
Deze viering is voor mensen met een verstandelijke beperking voor wie een gewone (morgen)viering te weinig of niet toegankelijk is.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te vieren.

De sfeervieringen worden gehouden in de kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2 te Meppel.

In een sfeerviering wordt geprobeerd zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken. Het gaat vooral om beleven. Muziek en zang spelen daarbij een belangrijke rol.

De sfeervieringen hebben een jaarthema.
In 2016 ging het over lijf en leden en in 2017 over relaties en emoties. In 2018 ging het over de natuur. Elk jaar worden de vier seizoenen gevierd.

De sfeervieringen worden voorbereid en uitgevoerd in de oecumenische geloofsgemeenschap Het Erfdeel in samenwerking met de geestelijk verzorger van Het Erf.

Jaarthema van de sfeervieringen in 2019:
nog niet ontvangen

 

Agenda Rolde

De Trans

Overzicht kerkdiensten 2019
Trans, Nooitgedacht
De diensten beginnen om 10.30 (uitgezonderd de kerstviering op 26 december)

Nog nader te bepalen.
26 december (kertsviering
om 14.00 uur)