Documentatiecentrum

Veel gebruik wordt gemaakt van ons documentatiecentrum! Hebt u vragen naar materiaal? Wilt u iets inzien om te kijken of het iets voor u(w gemeente) is? Wilt u materiaal lenen? We helpen u graag.  Met deze en andere vragen kunt u terecht in het documentatiecentrum van het Pastoral Centrum De Duif. Neem contact op met het secretariaat en maak voor een bezoek een afspraak. Indien nodig kan hij of zij u dan ook op weg helpen. Het documentatiecentrum van pastoraal centrum 'de Duif
Home > documentatiecentrum    
     
     
     

Pastoraal centrum 'de Duif' vindt u op het terrein van 'Vanboeijen' in Assen. Het is de plek waar iedere zondagmorgen om 10.15 uur de eredienst gevierd wordt. ledere dienst is daar een feestelijke gebeurtenis. Mensen met een verstande­ lijke handicap ervaren hier de liefde van God en dat geldt ook voor hun familie, maatjes en belangstellenden die de weg naar 'de duif' hebben gevonden. Het is ook de werkplek van de afdeling Geestelijke Verzorging, van 'de Leite', 'de Trans' en 'Vanboeijen', zorginstellin­gen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Documentatie en advies

Wat veel mensen niet weten is dat 'de Duif' een documentatiecentrum heeft, waar niet alleen geestelijk verzorgenden maar ook vrijwilligers uit de regio terecht kunnen. Er is veel werkmateriaal om in te zien en te lenen voor het werk in de parochie of de gemeente, bijvoorbeeld: Kinderbijbels, catechesemateriaal, werkm ateriaal voor bij de kerkelijke feesten door het jaar, gespreksmateriaal bij maatschappelijke thema's, veel diaseri es en de tijdschriften 'Kind op Zondag', 'Voorzet', 'Klik' en 'Bonnefooi'. Er is vast iets bij van uw gading. Uiteraard is er werkmateriaal dat u kan helpen bij het vormen van een geloofs­gemeenschap waar mensen met een verstandelijke beperking er helemaal bijhoren.

Gastvrouw van het documentatiecentrum

Wilma Altena is gastvrouw van het docu­ mentatiecentrum. Iedere donderdag rijdt zij van

 


 

haar woonplaats Wolvega naar Assen om tussen half tien en vier uur bezoekers te ontvangen en van advies te voorzien. In het documentatiecentrum is zij verder verantwoordelijk voor het op orde brengen van alle documentatiema­ teriaal. Bijvoorbeeld door het opzetten van een digitaal trefwoordenbestand zodat het werkmateriaal een stuk toegan kelijker wordt. Dit doet zij samen met Jan Lacroix die alles in de computer invoert. Wilma: "Het komt ook nogal eens voor dat een student bij mij studiemateriaal komt halen voor een scriptie of werk­ stuk". "Zelf ben ik weg van boeken. Wilma is de moeder van Jeroen, die verstandelijke beperkt is. Ze is een zeer betrokken lid van de Rooms Katholieke parochie in Wolvega. Zij merkte hoe haar kerk en medeparochianen verlegen wa­ ren met mensen met een verstandelijke handicap in hun midden. Dus ging ze in de parochie met vragen hierover aan de slag. Ze ging in gesprek met andere ou­ ders en hoorde veel verdrietige verhalen over ervaringen van ouders die zich door anderen, maar ook door de kerk, onbegrepen en verlaten voelden.

In Friesland werd een werkgroep opge­ richt die aandacht vroeg voor een R.K. kerk waar iedereen zich echt thuis kan voelen. Later werd samen met Drenthe en Groningen een oecumenische werkgroep opgericht. Nu is er al weer een aantal jaren een overkoepelende stichting "Kerken en mensen met een verstandelijke handicap Noord-Nederland.

Wilma: "Toen ik drie jaar geleden begon met een opleiding uitvaartbegeleiding in de

Katholieke kerk, miste ik al snel mate­ riaal over mensen met een verstandelijke handicap en hun omgaan met dood en

rouw". Zo kwam ik bij Ina Nusselder in Assen terecht, die als pastor verbonden is aan 'Vanboeijen' en voor dat ik het wist zat ik hier, met veel plezier, iedere week in het documentatiecentrum van 'de Duif' ".
Voor haar jarenlange actieve betrokkenheid bij dit kerkenwerk ontving Wilma in 1996 de Marga Klompé prijs, als waardering voor haar inzet.

Stichting Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap (KMVH)

De werkgroepen van de stichting in Drenthe en Groningen zijn nauw betrokken bij het documentatiecentrum. Voorlichting en advies geven aan kerken is het eerste doel van de stichting: In de kerk gaat het niet in de eerste plaats over weten en begrijpen, cognitief weten, maar over kennis die weten to boven gaat, geloven, vertrouwen en beleven dat God liefde is.

Bent u nieuwsgierig geworden dan bent u welkom bij "de Duif" om met Wilma rond te kijken in het documentatiecen­ trum: Pastoraal Centrum 'de Duif' Terrein 'Vanboeijen' (Assen Oost) Burgemeester Bothenius Lhomanweg 8,
tel. (0592) 30 54 54

Albert Weemstra